وب یوزرز http://webusers.mihanblog.com 2017-12-14T21:17:40+01:00 text/html 2017-04-29T12:48:30+01:00 webusers.mihanblog.com علی پارساپور برخی فعالیت هام http://webusers.mihanblog.com/post/14 &nbsp;&nbsp;&nbsp; به رنگ سبز<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;http://berangesabz.ir<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگ شخصیم<br>http://ali-parsapour.blogspot.com<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;توییتر<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;https://twitter.com/aliparsapour<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگ خاطرات صوتیم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;aliparsapour.tumblr.com/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگ هدف گذاری ام<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;aparsapour.wordpress.com<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وب یوزرز<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;که فعالیت چندانی نخواهم داشت<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;webusers.ir<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;webusers.mihanblog.com<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگم در راسخون و تبلاگ(فعالیت هایم در اسک دین) ،که فقط یک مطلب دارند آن هم لینک به،به رنگ سبز و وبلاگ شخصی ام به همراه لینک فعالیت هایی که من در آن ها مشارکت داشته ام<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://aliparsapour01.rasekhoonblog.com/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://ap009801.tebyan.net/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگ آینه ی به رنگ سبز که مشابه مطالب این سایت را در خود خواهد داشت (در بالای صفحه ی این بلاگ ،آینه بودن آن ذکر و به سایت اصلی ارجاع داده می شود )<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;berangesabz.wordpress.com<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;##لینک آرشیو اینترنت،درسنامه،آمار جهان،وبلاگ شخصی،وبلاگ هدف گذاری،توییتر،وبلاگ خاطرات،آینه ی به رنگ سبز،در به رنگ سبز و بالعکس قرار می گیرد<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;در سایت های زیر گاه و بی گاه فعالیت دارم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;شعرنو<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://shereno.com/profile.php?id=59177<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;اینستاگرام<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;https://www.instagram.com/aliparsapour0098/<br><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;fb<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;facebook.com/ali.parsapour021<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;راسخون با این نام کاربری<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;hibgfuhuighfyo<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;اسک دین<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://www.askdin.com/member.php?u=16657<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;انجمن وردپرس فارسی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://forum.wp-persian.com/profile/360601<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;تلگرام<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;https://t.me/vakilyar<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;https://t.me/berangesabz<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;https://t.me/taghaal<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;@@@@@@@@<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;زندگی من<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;دارای چند صفحه که مسیر اهداف و فعالیت های زندگیم را مشخص می کنم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;که فقط دارای چند صفحه و یک مطلب خواهد بود و همین صفحات و مطالب بروزرسانی می شوند<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(وبلاگ وردپرسیم)<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://aparsapour.wordpress.com/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;فعالیت در این مکان ها متوقف شده اند<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگ بچه های فقه و حقوق ورودی۹۲<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;کافه بازار<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگ های آزمایشی برای بررسی سرویس دهنده های داخلی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;بلاگفا<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;aliparsapour009812345678901.blogfa.com<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;پرشین بلاگ<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://aliparsapour009812345678901.persianblog.ir/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;بلاگ اسکای<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://ap009801.blogsky.com/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;بلاگ نقطه آی آر<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;aliparsapour.blog.ir/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;#@وبلاگ های آزمایشی حداقل هر سال یک بار بروز می شوند<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;سرویس دهنده های داخلی مذهبی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;تبلاگ<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;http://ap009801.tebyan.net/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;وبلاگ های آزمایشی برای بررسی سرویس دهنده های خارجی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;همان وبلاگ های مذکور در بالا<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;@@آدرس سایت اصلیم(به رنگ سبز) در تمام وبلاگ های اصلی ام ثبت خواهد بود<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۳۹۶<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;اولین نسخه ی این موشته در تمام وبلاگ های من بدون استثنا منتشر(به صورت،پست یا صفحه) و بعد از ویرایش های احتمالی نسخه ی جدید فقط در وبلاگ هدف گذاری جایگزین نسخه ی قبلی می گردد<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;$~√©✓ap<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند<br><br><br><br><br> text/html 2017-04-28T07:04:47+01:00 webusers.mihanblog.com علی پارساپور عدم آپدیت برنامه ها تا اطلاع ثانوی http://webusers.mihanblog.com/post/13 برنامه هایی که به کمک آموزش ها و سورس سایت نیک آندروید ایجاد کرده ام را تا اطلاع ثانوی آپدیت نخوانم کرد<br>تا زمانی که خودم یا به درخواست من نسخه ای از هر کدام با رعایت کپی رایت نوشته شود<br>